X
2016-05-20

Sesja Rady Gminy Ustronie Morskie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 maja 2016 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy przy ul. Rolnej 2 odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Ustronie Morskie.


Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie,
b) stwierdzenie quorum,
c) przyjęcie protokołu nr XX z XX Sesji Rady Gminy z dnia 18 marca 2016 roku.

2. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja.
3. Głos mieszkańców.
4. Przedstawienie projektów uchwał:
Druk nr 1 - w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016 - dyskusja, podjęcie uchwały;
Druk nr 2 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025
– dyskusja, podjęcie uchwały;
Druk nr 3 - w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ustronie Morskie na rok 2016 – dyskusja, podjęcie uchwały;
Druk nr 4 - zmieniający uchwałę Nr XXVIII/165/2001 z dnia 16 marca 2001 roku w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4, 5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych - dyskusja, podjęcie uchwały;
Druk nr 5 – w sprawie oświadczenia o wyrażeniu woli udzielenia zgody na nabycie nieruchomości przy ulicy Polnej w obrębie ewidencyjnym Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały;
Druk nr 6 – w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę - dyskusja, podjęcie uchwały;
Druk nr 7 – w sprawie zamiany nieruchomości - dyskusja, podjęcie uchwały;
Druk nr 8 – w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały;

5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym - dyskusja.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji
 

Czytaj także: