X
2016-05-18

„Rybactwo i Morze”

W dniu 18 maja 2016 roku wójt gminy Jerzy Kołakowski uczestniczył w podpisaniu umowy "O warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kreowanego przez społeczność". Sygnatariuszami umowy był Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta". Umowa określa prawa i obowiązki stron w zakresie warunków i sposobu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, w oparciu o środki finansowe z programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Na ten cel LGD otrzymała fundusze w wysokości:

- realizacja lokalnej strategii działania 9 680 000,00 zł;
- wsparcie przygotowania i realizacji projektów współpracy 220 000,00 zł;
- wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji 1 100 000,00 zł.

Beneficjentami projektów będą mieszkańcy powiatu kołobrzeskiego z miasta Kołobrzeg, miasta Gościno, oraz gmin: Ustronie Morskie, Kołobrzeg, Rymań i Siemyśl. 

  • Foto: www.powiat.kolobrzeg.pl
    Foto: www.powiat.kolobrzeg.pl
  • Foto: www.powiat.kolobrzeg.pl
    Foto: www.powiat.kolobrzeg.pl
  • Foto: www.powiat.kolobrzeg.pl
    Foto: www.powiat.kolobrzeg.pl

Czytaj także: