X
2016-05-13

Wypłacono już pierwsze świadczenia z Programu 500 +

Mija 43 dzień od wejścia w życie programu „Rodzina 500 plus”, w ramach którego wypłacane jest świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, a w mniej zamożnych rodzinach także na pierwsze. Realizacją programu na terenie gminy Ustronie Morskie zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. „Do dnia dzisiejszego przyjęliśmy 198 wniosków, z tego 24 złożonych drogą elektroniczną. W sumie uprawnionych do otrzymania świadczeń jest 307 dzieci”- mówi Izabela Poznańska – kierownik ustrońskiego GOPS-u. Jak się dowiedzieliśmy, pierwsze pieniądze uprawnione rodziny otrzymały już 26 kwietnia br. „Wypłaciliśmy już ponad 202 tys. zł. Kolejne transze przekazane zostaną w dniu 24 maja br.” – dodaje kierowniczka. W ocenie wójta Jerzego Kołakowskiego, jak do tej pory, realizacja programu przebiega w gminie Ustronie Morskie spokojnie i bezproblemowo. „Pomimo tak krótkiego terminu wprowadzenia ustawy i procedur wypłaty środków, Ustronie Morskie stanęło na wysokości zadania i zdało na szóstkę ten rządowy egzamin” – podsumowuje wójt.


PRZYPOMINAMY:
Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program "Rodzina 500 plus", w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.
500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.
O wsparcie ubiegać będą mogli się także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.
Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.
Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wzory wniosków dostępne są tutaj. 

Czytaj także: