X
2016-05-13

Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, iż na wniosek Radnych Rady Gminy Ustronie Morskie zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) zwołuję w trybie pilnym na dzień 17 maja 2016 roku (wtorek) Sesję Rady Gminy Ustronie Morskie, która odbędzie się o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Rolnej 2.

Proponowany porządek obrad:
1. Sprawy organizacyjne: otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Przewodniczącemu Rady Gminy w Ustroniu Morskim do podpisania odpowiedzi na skargę Wójta Gminy Ustronie Morskie na uchwałę nr XVIII/138/2016 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia
1 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 oraz reprezentowania Rady Gminy w Ustroniu Morskim przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie.
3. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady Gminy
Bernadeta Borkowska
 

Czytaj także: