X
2016-05-05

Ponad 10 tys. zł dotacji na edukację ekologiczną

Miło nam poinformować, że na podstawie złożonego wniosku na realizację zadania pn. „Podniesienie świadomości ekologicznej na kąpieliskach gminy Ustronie Morskie” otrzymaliśmy ponad 10 tys. dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Dzięki funduszom planujemy oznakować kąpieliska gminy Ustronie Morskie tablicami z regulaminem korzystania z plaż. Wykonamy materiały edukacyjne (kolorowankę z osobliwościami przyrodniczymi wydm i plaży oraz gadżety edukacyjne gminy Ustronie Morskie). Dodatkowym elementem wspierającym podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, jak i turystów będzie przeprowadzenie akcji ekologicznej (konkursy dla dzieci, spektakle teatralne, gry i zabawy na plaży) podczas wręczenia kąpielisku w Ustroniu Morskim – Międzynarodowego Certyfikatu Jakości „Błękitnej Flagi”. Dla podkreślenia ważności segregacji śmieci, planuje się zakupić pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, które zamieszczone zostaną na plaży, w obrębie wyróżnionego kąpieliska morskiego. Projekt realizować będzie Urząd Gminy w Ustroniu Morskim - Referat Promocji i Rozwoju.  

Czytaj także: