X
2016-04-13

Ustronie Morskie „Gminą Innowacyjną”

Zaszczyty i sławę po raz kolejny przynosi gminie farma fotowoltaiczna w Ustroniu Morskim. Nowatorska inwestycja, która powstała na byłym składowisku odpadów została zauważona przez ogólnopolskich ekspertów w dziedzinie energetyki. Kapituła, którą stanowiła m.in. Rada Programowa Europejskiego Centrum Biznesu, Minister Energetyki, przedstawiciele Związku Miast i Gmin Morskich, oraz samorządowcy z woj. pomorskiego doceniła nasz wkład w propagowanie ekorozwoju oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie zagospodarowania terenu. Pierwszy raz w historii plebiscytu postanowiliśmy przyznać statuetkę BURSZTYN POLSKIEJ ENERGETYKI w kategorii: INNOWACYJNA GMINA . Wcześniej wyróżnienia te trafiały tylko w ręce osób fizycznych i firm - mówi Małgorzata Różańska wiceprezes Europejskiego Centrum Biznesu. Satysfakcji z otrzymanej nagrody nie kryje też wójt gminy Jerzy Kołakowski: To dla nas piękne wyróżnienie, a do tego tym bardziej cenne, bo przyznane przez obiektywne gremium profesjonalistów – dodaje wójt.
Uroczystość wręczenia statuetki odbędzie się podczas IV Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego, który odbędzie się w dniach 20 – 21 kwietnia br. w Gdańsku. Więcej na stronach http://www.osegdansk.pl/


Przypominamy:
Farma fotowoltaiczna w Ustroniu Morskim to pierwsza w Polsce naziemna farma fotowoltaiczna o mocy około 1 MW, która powstała na terenie byłego wysypiska śmieci. Farma składa się z 3820 paneli słonecznych rozmieszonych w 22 rzędach, skierowanych powierzchnią czynną dokładnie w stronę południa pod kątem 35 stopni. Odstępy między rzędami wynoszą 11,4 m, a działka na której zlokalizowano inwestycję liczy 2,2 ha (co daje powierzchnię 3 boisk piłkarskich). Konstrukcje wsporcze pod panele fotowoltaiczne składają się z metalowych pionowych profili nośnych przykręcanych do płyt betonowych, oraz aluminiowych ram poziomych.
Elektrownia działa na zasadzie konwersji w elemencie półprzewodnikowym energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Energia spływa z paneli do inwerterów, które zamieniają prąd stały na prąd zmienny, a następnie przez linie ŚN przesyłany jest do sieci energetycznej.
Budowa farmy rozpoczęła się w kwietniu 2014 r. i zakończyła 31 grudnia 2014. Oficjalne otwarcie miało miejsce 15 maja 2015 r. Do jej zarządzania powołano spółkę z o.o. - Gminna Energia Ustronie Morskie.
Obiekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie 2.640.000,00 zł. Jego łączna wartość wyniosła 6.150.000,00 zł, z czego 2,58 mln zł przeznaczone zostało na rekultywację terenu .

 

Czytaj także: