X
2016-04-12

Prof. Tadeusz Bohdal ponownie rektorem Politechniki Koszalińskiej

Prof. Tadeusz Bohdal wygrał wybory na stanowisko rektora Politechniki Koszalińskiej. Będzie kierował uczelnią już drugą, czteroletnią kadencję, do roku 2020. W głosowaniu w dniu 6 kwietnia br. uzyskał 61 głosów elektorskich (głosowało 75 osób), pokonując dwóch kontrkandydatów. 
Z tej okazji składamy Panu Rektorowi serdeczne gratulacje i podziękowania za otwartość i życzliwość, a także za zrozumienie dla wielu spraw, w tym szczególnie bliskim mieszkańcom naszej gminy. Mamy też nadzieję, że nasza współpraca, dotycząca rozwoju farmy fotowoltaicznej w Ustroniu Morskim będzie nadal kontynuowana, z korzyścią dla obu stron.


Prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal (ur. 1953)
Stanowisko rektora Politechniki Koszalińskiej sprawuje od roku 2012. Jest profesorem nauk technicznych. Ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską
w Koszalinie (dziś Politechnika Koszalińska). Kieruje Katedrą Techniki Cieplnej i Chłodnictwa na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej. Pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2015 – 2019.
Jest autorem 350 publikacji naukowych i na¬ukowo-technicznych (krajowych i zagranicznych), 11 książek, ponad 150 udokumento¬wanych opracowań dla podmiotów gospodarczych. Wypromował 8 doktorów, 230 inżynierów i magistrów inżynierów w zakresie kierunków technicznych, głównie w specjalności energetyka cieplna i chłodnic¬two. Kierował i brał udział w realizacji 16 projektów badawczych finansowanych z budżetu państwa i funduszy unijnych, jest autorem ponad 150 opinii prac kwalifikacyjnych, grantów oraz opracowań naukowych. Zasiada w Komitecie Naukowym miesięcz¬nika „Chłodnictwo”, jest konsultantem naukowym miesięcznika „Technika Chłodnicza i Klimaty¬zacyjna”. W latach 2004 – 2010 był członkiem Rady Naukowej Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa w Paryżu. Jest twórcą koszalińskiej szkoły naukowej specjalistycznych badań przemian fazowych czynników chłodniczych.
Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Ko¬misji Edukacji Narodowej, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, zdobył trzy indywidualne Na¬grody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Rektor Bohdal jest żonaty, jego żona Henryka jest nauczycielką w Zespole Szkół Nr 7 w Koszalinie. Mają dwoje dorosłych dzieci (syn jest nauczycielem akademickim, a córka lekarką), dwóch wnuków, a za kilka miesięcy zostaną dziadkami po raz trzeci.

(Info ze stron: www.tu.koszalin.pl )
 

Czytaj także: