X
2016-03-09

Już 10 marca ruszą pierwsze szkolenia dla przedstawicieli ngo

Zapoznaj się z ofertą bezpłatnych szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu woj. zachodniopomorskiego.

1. Pozyskiwanie funduszy na działalność organizacji - zapraszamy na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 18 marca 2016 r. w Koszalinie Szczegóły dostępne na http://www.wws.wzp.pl/organizacje-pozarzadowe/profesjonalizacja-zachodniopomorskich-ngo/koszalin-bezplatne-spotkanie-pozyskiwanie-funduszy-na-dzialalnosc-organizacji
Zgłoszenia do 16 marca br.

2. Zapraszamy na bezpłatne spotkanie dla seniorów: Testamenty jako sposób dysponowania dorobkiem swojego życia. które odbędzie się 18 marca 2016 r. w Koszalinie Szczegóły dostępne na http://www.wws.wzp.pl/organizacje-pozarzadowe/profesjonalizacja-zachodniopomorskich-ngo/testamenty-jako-sposob-dysponowania-dorobkiem-swojego-zycia-spotkanie-dla-seniorow-w-koszalinie
Zgłoszenia do 16 marca br.

3. Zmiana prawa dla NGO’sów. Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach - zapraszamy na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 21 marca 2016 r. w Koszalinie. Szczegóły dostępne na http://www.wws.wzp.pl/organizacje-pozarzadowe/profesjonalizacja-zachodniopomorskich-ngo/zmiana-prawa-dla-ngosow-zapraszamy-na-bezplatne-spotkanie
Zgłoszenia do piątku 17 marca br. do godz. 12:00.

4. Zapraszamy na bezpłatne spotkania dotyczące naboru wniosków w ramach MIKRODOTACJI. Spotkania odbędą się:
 11 marca 2016 r. w Wałczu – wszelkich szczegółów dot. spotkania udziela Animator Anna Gródka tel. 571 234 263.
 18 marca 2016 r. w Świnoujściu. Wszelkich szczegółów dot. spotkania udziela Animator Marta Przeczewska tel. 91 444 31 63
 16 marca 2016 r. w Szczecinie
 21 marca 2016 r. w Koszalinie
Szczegóły spotkań dostępne na: http://www.wws.wzp.pl/organizacje-pozarzadowe/projekt-partnerski-mikrodotacje/mikrodotacje-2016-spotkanie-informacyjne
Zgłoszenia na szkolenie w Koszalinie do 16 marca br.

5. Federacja Inicjatyw Oświatowych i Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza na szkolenia organizowane dla wiejskich organizacji prowadzących placówki oświatowe a poświęcone finansom stowarzyszeń tj.:
• pozyskiwaniu środków,
• współpracy ze sponsorami i darczyńcami,
• prowadzeniu dodatkowej działalności - odpłatnej i gospodarczej,
• zarządzaniu finansami placówki oświatowej.

Więcej szczegółów na stronie www http://www.wws.wzp.pl/organizacje-pozarzadowe/profesjonalizacja-zachodniopomorskich-ngo/akademia-rozwoju-stowarzyszen-rozwoju-wsi


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Czytaj także: