X
2016-03-02

Najbliższe plany inwestycyjne w gminie Ustronie Morskie.

Priorytetową inwestycją drogową na rok 2016 jest m.in. przebudowa ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim. Z racji na wysokie koszty przebudowy oraz ograniczone możliwości w kwestii pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, postanowiono podzielić inwestycję na II etapy. I etap przebiegać będzie od ul. B. Chrobrego do ul. Zielonej, natomiast II etap od ul. Zielonej do drogi krajowej nr 11. Wraz z przebudową ul. Wiejskiej zostanie wybudowana nowa sieć wodociągowa z przyłączami, której inwestorem będą Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu. W urzędzie gminy prowadzone są prace przygotowujące to zadanie do podziału na etapy i do zaopiniowania na komisji budżetu gminy oraz przyjęcia stosownej uchwały celem ogłoszenia zamówienia publicznego na etap I.
Kolejnym nowym elementem w infrastrukturze sportowej Gminy obok Orlika, kompleksu basenowego „HELIOS” ma być pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią, parkingiem oraz przebudowanym odcinkiem ul. Okrzei w Ustroniu Morskim. Projekt pozyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. I etap obejmuje boisko i odcinek ul. Okrzei od Wojska Polskiego. II etap to dokończenie ul. Okrzei do ul. Górnej. W obecnej chwili trwają prace nad przygotowaniem kompletu dokumentów do ogłoszenia zamówienia publicznego.
Równie ważnym zadaniem inwestycyjnym w roku 2016 jest planowana budowa II etapu drogi Gwizd –Grąbnica łączącego nowy odcinek drogi do Gwizdu z ul. Ku Słońcu w Ustroniu Morski oraz przebudowę ul. Kołobrzeskiej wzdłuż torów. Projekt czeka na uzyskanie dofinansowania ze środków budżetowych Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Jednocześnie gmina wraz ze zbliżającym się okresem wiosennym rozpocznie podstawowe prace naprawcze na drogach gminnych w miarę posiadanych środków w budżecie, które niestety na tego typu zadania zostały korektą do budżetu na 2016 obniżone.

 

Czytaj także: