X
2016-02-22

Podsumowanie działalności i wybór nowych władz w OSP Kukinia

W dniu 20 lutego br. w świetlicy wiejskiej w Kukini odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze jednostki OSP Kukinia. Po odczytaniu wszystkich sprawozdań, na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi i wybrano nowy zarząd, w następującym składzie:
 

Prezes – Piotr Barycki
Naczelnik – Jerzy Berk
Sekretarz – Bogdan Nowaczyk
Skarbnik – Mikołaj Łukasiewicz

Na spotkaniu wybrano także nowy skład Komisji Rewizyjnej, do której weszli:
- Przewodniczący – Józef Gęzik
- Członek – Włodzimierz Darabasz
- Członek – Tomasz Jędrzejewski

Podczas obrad wójt gminy – Jerzy Kołakowski poruszył bardzo ważną kwestię przyszłości jednostki, w związku z oczekiwaną inwestycją budowy drogi ekspresowej S6.
 

Czytaj także: