X
2016-02-19

Stypendia sportowe rozdane

Wójt Gminy – Jerzy Kołakowski, po zasięgnięciu opinii Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Gminy Ustronie Morskie przyznał dziś stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe mieszkańcom gminy Ustronie Morskie: „Gratuluję zawodnikom osiągnięcia rezultatów uprawniających do otrzymania wsparcia finansowego gminy i mam nadzieję, że ta finansowa pomoc pozwoli Wam spokojniej trenować i realizować sportowe cele wyznaczone na 2016 rok” – czytamy w liście skierowanym do stypendystów. Warunkiem przyznania stypendium było powołanie zawodnika do kadry narodowej lub uzyskanie w roku ubiegłym medalu co najmniej na Mistrzostwach o randze wojewódzkiej w sportach indywidualnych lub grach zespołowych.
W gronie ustrońskich stypendystów, którzy złożyli wnioski o stypendium i spełnili wymogi formalne, znaleźli się:
1. Sylwia Andrzejewska – zawodniczka Uczniowskiego Klubu Sportowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej Powiat Kołobrzeski, uprawiana dyscyplina sportowa: piłka siatkowa.
2. Kacper Werema – zawodnik klubu sportowego klubu sportowego – Szczerek Figh Team w Kołobrzegu, uprawiana dyscyplina sportowa – MMA (mieszane sztuki walki).
3. Mateusz Andrzejewski – zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej Powiat Kołobrzeski, uprawiana dyscyplina sportowa: piłka siatkowa.
4. Oskar Pogorzelec – zawodnik Miejskiego Klubu Sportowego w Kluczborku, uprawiana dyscyplina sportowa: piłka nożna.

Serdecznie gratulujemy.
UCHWAŁA NR XLIV/316/2010 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

Czytaj także: