X
2016-02-11

Bezpłatne szkolenia

Wydział Współpracy Społecznej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego  zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach.

1. Zmiana prawa dla NGO’sów. Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach - zapraszamy na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 15 lutego 2016 r. w Szczecinie. Szczegóły dostępne na http://www.wws.wzp.pl/organizacje-pozarzadowe/profesjonalizacja-zachodniopomorskich-ngo/zmiana-prawa-dla-ngosow-nowelizacja-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-oraz
Na zgłoszenia czekamy do piątku 12 lutego br. do godz. 12:00.

2. Pozyskiwanie funduszy na działalność organizacji - zapraszamy na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 26 lutego 2016 r. w Szczecinie. Szczegóły dostępne na http://www.wws.wzp.pl/organizacje-pozarzadowe/profesjonalizacja-zachodniopomorskich-ngo/zapraszamy-na-bezplatne-spotkanie-pozyskiwanie-funduszy-na-dzialalnosc-organizacji
Na zgłoszenia czekamy do 23 lutego br.

3. Zapraszamy na bezpłatne spotkanie dla seniorów: Testamenty jako sposób dysponowania dorobkiem swojego życia. które odbędzie się 26 lutego 2016 r. w Szczecinie. Szczegóły dostępne na http://www.wws.wzp.pl/organizacje-pozarzadowe/profesjonalizacja-zachodniopomorskich-ngo/testament-jako-sposob-dysponowania-dorobkiem-swojego-zycia-bezplatne-szkolenie-dla-seniorow
Na zgłoszenia czekamy do 23 lutego br.

Czytaj także: