X
2016-02-01

Z wizytą u niemieckich partnerów

W 2016 roku mija 20 lat współpracy pomiędzy gminą Ustronie Morskie, a niemieckim miastem Werneuchen/Gminą Hirschfelde. Współpracy owocnej, czego dowodem jest realizacja wielu cennych inicjatyw polsko – niemieckich. Wspólne wystawy artystów, mecze piłkarskie, wyjazdy studyjne czy zawody pożarnicze od wielu lat wpisują się w kalendarium spotkań i pogłębiają więzi wspólnej przyjaźni: „Cieszę się, że współpraca tak dobrze się rozwija. Jest to autentyczna wymiana doświadczeń. Dzięki naszemu partnerstwu zrealizowaliśmy wiele projektów społecznych, jak i inwestycyjnych. Ostatnim z nich jest zagospodarowanie parku podworskiego w Rusowie” – mówi wójt gminy Jerzy Kołakowski. „Przed nami kolejne wyzwania. Nasza kooperacja powinna obejmować coraz więcej obszarów, tworzyć nowe formy wymiany, odpowiadające potrzebom naszym mieszkańców” – dodaje wójt. I właśnie o kierunkach tej współpracy, jak również o programie obchodów jubileuszowych rozmawiano na pierwszej w tym roku wizycie partnerskiej w Niemczech. Spotkanie odbyło się w dniu 29 stycznia br. w Blumbergu, gdzie na zaproszenie strony niemieckiej pojechali: Jerzy Kołakowski - wójt gminy Ustronie Morskie, Stefan Jagiełowicz – Prezes OSP Ustronie Morskie, Kamil – Lepa – Dyrektor GOK-u, Ryszard Słomczewski – Kierownik USC oraz Urszula Czachorowska – Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju. Stronę niemiecką reprezentowali: Burkhard Horn – Burmistrz Werneuchen, Torsten Jeran – Przewodniczący Stowarzyszenia Parku Regionalnego „Barnimer Feldmark”, Guther Scharf i Winfried Schenderlein – członkowie zarządu SPRBR, Lother Ast – wójt gminy Hirschfelde, p. Drager – wójt gminy Blumberg, Arno Jaeschke – burmistrz miasta Altlandsberg, p. Heidemann z miasta Altlandsberg oraz pracownicy biura Stowarzyszenia Parku Regionalnego „Barnimer Feldmark” – Siglinde Stollger i p. Muller. W trakcie spotkania ustalono, że obchody jubileuszowe odbędą się po dwóch stronach granicy: w dniach 12 – 14 sierpnia br. w Hirschfelde, oraz podczas dożynek gminnych w Ustroniu Morskim. Przedstawiciele gmin partnerskich spotkają się również na uroczystościach z okazji 70 lecia OSP Ustronie Morskie, które odbędą się w dniach 26 – 29 maja 2016 r., oraz we wrześniu. W tym miesiącu zaplanowano wyjazd studyjny na wyspę Rugię, w dniach 20 – 22.09, oraz udział ustrońskiej delegacji w dniach 24 – 25.09 w tradycyjnym festynie organizowanym przez Stowarzyszenie Parku Regionalnego „Barnimer Feldmark” z Blumbergu. Po części roboczej, uczestnicy spotkania udali się do miasta Altlandsberg, zwanym „Bramą Berlina”. Tam mogli zapoznać się z koncepcją zagospodarowania pozostałości zamkowych i koncepcją dalszej rozbudowy Starego Miasta przy wsparciu środków pochodzących z Unii Europejskiej. Info tutaj.

Czytaj także: