X
2016-02-01

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 34a ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 469 z późn. zm.) zawiadamia się, że:
1. Przygotowano projekt uchwały Rady Gminy Ustronie Morskie w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Ustronie Morskie na rok 2016.
2. Projekt uchwały przygotowano na wniosek organizatora kąpielisk: Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim.
3. Z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ustronie Morskie ul. Rolna 2, 78 - 111 Ustronie Morskie pok. nr 23, w godzinach pracy urzędu.
4. Propozycje zmian oraz uwag do projektu uchwały można składać w formie pisemnej od 01 lutego 2016 r. do 23 lutego 2016 r. na adres: Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78 - 111 Ustronie Morskie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: turystyka@ustronie-morskie.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu.
5. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag oraz propozycji zmian jest Wójt Gminy Ustronie Morskie.
6. Zawiadomienie umieszcza się:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ustronie Morskie ( II piętro) obok pokoju nr 21.
b) na stronie internetowej Urzędu Gminy Ustronie Morskie pod adresem: www.ustronie-morskie.pl.
Projekt uchwały

 

Czytaj także: