X
2016-01-25

Projekt Strategii ZIT KKBOF

 

 

Instytucja Pośrednicząca Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  - Gmina Miasto Koszalin zaprasza do udziału w konsultacjach założeń Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
  
Instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) został ujęty w zapisach Umowy Partnerstwa, którego celem jest realizacja procesów rozwojowych w województwie zachodniopomorskim w oparciu o wymiar terytorialny w latach 2014-2020.

Strategia ZIT KKBOF jest podstawowym dokumentem określającym zidentyfikowane potencjały gospodarcze, społeczne i transportowe obszaru KKBOF, istotne dla jego rozwoju.

Strategia ZIT KKBOF opisuje współpracę partnerów procesów rozwojowych (samorządy, przedsiębiorcy, sektor edukacji i nauki, organizacje pozarządowe) działających na obszarze KKBOF, koncentruje się na jej wzmacnianiu i rozwoju z uwzględnieniem regionalnych specjalizacji by w konsekwencji zapewnić spójność społeczną i infrastrukturalną. 


 Celem niniejszych konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat wypracowanego dokumentu Strategii ZIT KKBOF oraz zakładanej formy interwencji w ramach RPO WZ 2014-2020. Zebrane informacje zostaną rozpatrzone w pracach nad Strategią ZIT KKBOF.
  
 Konsultacje przedmiotowego dokumentu trwać będą do 1 lutego 2016 r.
 
Państwa uwagi i opinie na temat Strategii ZIT KKBOF prosimy przedstawić na załączonym formularzu zgłaszania uwag do Strategii ZIT KKBOF, który należy przesłać na adres e-mail: aleksandra.kosowicz@um.koszalin.pl lub przynieść osobiście do Biura ZIT KKBOF mieszczącego się przy ul. Zwycięstwa 42 (pokój 212,213, II piętro), Koszalin ,w godzinach od 7.30 - 15.30 (pon-pt.)

 

W przypadku pytań czy wątpliwości dotyczących założeń Strategii ZIT KKBOF prosimy kontaktować się z Biurem ZIT za pośrednictwem poczty elektronicznej aleksandra.kosowicz@um.koszalin.pl lub bezpośrednio z pracownikiem Biura ZIT KKBOF - Aleksandra Kosowicz, nr telefonu 94 34 83 912

Formularz zgłaszania uwag

Strategia ZIT KKBOF

 

Czytaj także: