X
2015-12-17

Nabór do Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Ustronie Morskie zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. Nr 1118 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2016 r.
Informacji szczegółowych udziela: Urszula Czachorowska tel. 94 35 14 189, e-mail: turystyka@ustronie-morskie.pl .
Treść Zarządzenia nr 107/2015
Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2015 r.

Czytaj także: