X
2015-12-18

Zakończony II etap ul. Polnej

W dniu wczorajszym dokonano otwarcia ul. Polnej, w uroczystości uczestniczył Starosta Kołobrzeski – Tomasz Tamborski, Wicestarosta Helena Rudzis - Gruchała, wykonawcy, radni gminy Ustronie Morskie oraz Wójt Gminy Ustronie Morskie – Jerzy Kołakowski. Projekt został zrealizować dzięki podpisanej umowy współpracy pomiędzy Powiatem Kołobrzeskim – Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu, a Wykonawcą – Firmy STRABAG Sp. z o. o. wartość zadania  wyniosła 1.785.791,45 zł. 
Dzięki inwestycji ul. Polnej wykonano następujące prace:

  • chodnik na całym odcinku,
  • nowe oświetlenie,
  • nowe oznakowania poziome i pionowe,
  • nowa nawierzchnia bitumiczna.

W ramach podpisanego porozumienie pomiędzy Powiatem Kołobrzeskim a Gminą Ustronie Morskie, Gmina udzieliła pomocy finansowej w kwocie 500.000 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu Powiatu Kołobrzeskiego oraz uzyskanego dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015 – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.
Całkowita długość wyremontowanej 
nawierzchni drogi ul. Polnej w I i II etapie wyniosła 1 546 m. 
Ponadto Gmina prowadzi rozmowę z Powiatem na temat realizacji dodatkowego odcinka ciągu pieszego na rok 2016, o który wystąpili mieszkańcy ul. Polnej.

 

Czytaj także: