X
2015-11-25

Przystanek Wolontariat

Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wraz ze Starostwem Powiatowym w Koszalinie organizuje bezpłatny warsztat dla zachodniopomorskich organizacji pozarządowych, który odbędzie się ramach Przystanku Wolontariat. Warsztat prowadzony jest w oparciu o aktywne metody, wsparte mini-wykładem, do których zaliczamy ćwiczenia, zadania, symulacje, gry, testy i ćwiczenia kinezjologii edukacyjnej. Aby rozwijać twórczy potencjał, warto zainwestować w dwie rzeczy: ciągłe zdobywanie wiedzy i zwiększanie sprawności myślenia. Warsztaty odbędą się 4 grudnia w Koszalinie i 7 grudnia w Szczecinie.
Zgłoszenia przyjmowane są faxem na numer tel. 91 44 16 231 lub drogą mailową (skan) na adres mpieczynska@wzp.pl do dnia 30.11.2014 r. do godz. 14.00.

Więcej...

Szczegółowych informacji o organizowanym szkoleniu udziela Magdalena Pieczyńska, inspektor w WWS UM WZ pod numerem tel. 91 44 16 224.

 

Czytaj także: