X
2015-11-23

Zawiadomienie o zamiarze wykonywania badań geofizycznych

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 grudnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. na terenie gminy Ustronie Morskie wykonywane będą prace sejsmiczne w celu rozpoznania struktur geologicznych związanych z występowaniem złóż węglowodorów (ropy naftowej i gazu ziemnego) . Badania prowadzone będą przez spółkę GEOFIZYKA TORUŃ na zlecenie firmy PGNiG S.A.
Treść pisma oraz mapę potencjalnego występowania złóż przedstawiamy poniżej.

Czytaj także: