X
2015-10-16

KOMUNIKAT O ZGROMADZENIACH

Organizator zgromadzenia zgodnie z art. 22, ust.1 ustawy prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 1485) zobowiązany jest składać zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia. Informacja taka, w przypadku organizacji zgromadzeń na terenie gminy Ustronie Morskie powinna trafić do Wojewódzkiego  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego w Szczecinie  –  tel. 91 43 03 342; fax 91 43 38 522, wczk@szczecin.uw.gov.pl.

 

Czytaj także: