X
2015-10-07

Weź udział w badaniu ankietowym

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta przygotowuje lokalną strategię rozwoju (LSR) dla obszaru gmin: Kołobrzeg gmina miejska, Kołobrzeg gmina wiejska, Ustronie Morskie, Rymań, Gościno, Siemyśl.
LSR będzie dokumentem określającym główne kierunki wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego dla tego obszaru. LSR jest dokumentem, który uwzględnia lokalne potrzeby i oczekiwania, a zaangażowanie społeczności w jej tworzenie jest kluczowe dla sukcesu całej inicjatywy.
Prosimy Państwa o wypełnienie anonimowej ankiety, której wyniki będą pomocne w ustalaniu podstawowych założeń LSR i przesłanie jej na adres e-mail : zarzad@morzeiparseta.pl
Ankieta do pobrania:
http://morzeiparseta.pl/wp-content/uploads/2015/10/Ankieta.doc

Czytaj także: