X

Organizacje pozarządowe

MAPA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

 

Mapa aktywności społecznej gminy Ustronie Morskie jest narzędziem umieszczonym na stronie internetowej gminy w formie Mapy oraz wykazu organizacji pozarządowych mających swoją siedzibę i działających na terenie gminy Ustronie Morskie .

W „Mapie aktywności społecznej” umieszczone zostały informacje dotyczące danych teleadresowych organizacji pozarządowych, aktualnych władzach organizacji oraz zakresu ich działalności.

 

 

 

Gmina Ustronie Morskie nie ponosi odpowiedzialności za aktualność informacji zawartych w Mapie aktywności społecznej

 

 

 

Mapa aktywności społecznej gminy Ustronie Morskie jest otwartym narzędziem promocji trzeciego sektora w gminie, do jej współtworzenia zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu gminy.

Organizacje pozarządowe zainteresowanie umieszczeniem bądź zaktualizowaniem informacji w Mapie aktywności społecznej proszone są wypełnienie ankiety informacyjnej dla organizacji pozarządowych, która dostępna jest do pobrania poniżej, ankieta dostępna jest również w Urzędzie Gminy Ustronie Morskie w pok. 23

Wypełnioną ankietę proszę odesłać:

- pocztą tradycyjną na adres urzędu gminy: Gmina Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie;

lub

- skanem pocztą elektroniczną na adres: turystyka@ustronie-morskie.pl

lub

- faxem na numer: 94 351-55-97

 

Do pobrania:

Druk ankiety informacyjnej dla organizacji pozarządowych [odnośnik do pliku z ankietą];

Wniosek o wpisanie inicjatywy organizacji pozarządowej do kalendarza wydarzeń gminnych [odnośnik do pliku z wnioskiem]

 

Mapa aktywności społecznej gminy Ustronie Morskie jest rezultatem projektu „DOJRZAŁE PARTNERSTWO. Model współpracy kluczem do sukcesu we współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich Euroregionu Pomerania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.