X
2012-08-09

Droga Gwizd – Grąbnica w realizacji

Już w tym tygodniu rozpocznie się realizacja długo oczekiwanej inwestycji drogowej związanej z „Budową i przebudową drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach: Gwizd i Grąbnica”. Umowa na to zadanie podpisana została w dniu dzisiejszym przez Wójta Gminy Ustronie Morskie – Jerzego Kołakowskiego oraz wykonawcę inwestycji – Pana Janusza Kłosowskiego Dyrektora Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „Infrabud” z Koszalina.
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie na długości 2,04 km drogi o nawierzchni asfaltowej i szerokości 4,0 m wraz z poboczami ziemnymi 2 x 0,75 m. Planowany termin wykonania prac budowlanych ustalono na dzień 15 października 2012 r. Całkowity koszt zadania to kwota: 1.141.440,00 zł. Dzięki staraniom Wójta Gminy Ustronie Morskie uzyskano na ten cel dofinansowanie w wysokości: 620.730,66 zł , które pochodzić będzie z kasy Województwa Zachodniopomorskiego w ramach środków określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 

Czytaj także: