X
2012-01-10

Turystyczny logotyp Ustronia Morskiego

W dniu 09 stycznia 2012 r. Kapituła Konkursowa w składzie:
1. Wójt Gminy Ustronie Morskie – Jerzy Kołakowski - Przewodniczący Kapituły
2. Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Grzywnowicz
3. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Artur Baranowski
4. Dyrektor ZS Ustronie Morskie – Mariola Ostrowska
5. Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju - Magdalena Kołosowska
6. Dorota Waligóra - artysta plastyk
7. Urszula Czachorowska - inspektor Urzędu Gminy Ustronie Morskie
dokonała wyboru turystycznego logo gminy Ustronie Morskie.
Spośród 107 prac Kapituła wybrała koncepcję Pana Aleksandra Bąka z Poznania, który jest specjalistą w dziedzinie projektowania grafiki użytkowej. Jego autorstwa jest wiele znaków graficznych, użytkowanych przez jednostki samorządowe, na potrzeby marketingu terytorialnego m.in. znak promocyjny marki Miasta „Pogodne Suwałki”, logo miasta Wronki, logo promocyjne „Łódź Sportowa" Urzędu Miasta Łódź, logo promocyjne powiatu kartuskiego, puławskiego i wodzisławskiego, logo i hasło promocyjne Ziemi Kamiennogórskiej, znak „Traktu Wielu Kultur" w Piotrkowie Trybunalskim, znak europejskiego „Szlaku Jana III Sobieskiego", główny element identyfikacji wizualnej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, logo Śląskiej Karty Usług Publicznych, logo Centrum Sportowo–Rekreacyjnego „Helios” w Ustroniu Morskim, a także znaki wykonane dla organizacji non-profit, takich jak Wolontariat „Dobre Serce” czy Stowarzyszenie „Spełniona Nadzieja” dla dzieci z chorobą nowotworową.
Uniwersalność i oryginalność, a przy tym łatwość adaptacji projektu do różnych nośników reklamowych to główne zalety zwycięskiego logo. Kolorystyka logo podkreśla turystyczno - rekreacyjny charakter Ustronia Morskiego i nawiązuje do morza jako jego głównego atrybutu turystycznego. Symbol logo stanowi litera „U” w formie graficznej stylizacji morskich fal oraz słońca. Istnieje przy tym możliwość rozbudowy formy znaku, dostawanego np. do cyklów sezonowych lub używanego z okazji wydarzeń okazjonalnych.
Zgodnie z Regulaminem Konkursu, autor zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę w wysokości: 2.000,00 zł brutto. 
Wszystkim uczestnikom konkursu, którzy nadesłali swoje projekty logo, serdecznie dziękujemy.

Logotyp w formacie PDF

Wykorzystanie znaku do celów promocyjnych tylko za zgodą Urzędu Gminy Ustronie Morskie - tel.: 94 35 14 189

Czytaj także: