Menu
X
2012-05-10

Zmiany w opłacie targowej na terenie gminy Ustronie Morskie w 2012 r.

Urząd Gminy informuje, że dnia 26.10.2011 r. Rada Gminy Ustronie Morskie uchwaliła nowe stawki opłaty targowej oraz wydłużyła okres, w którym są one pobierane w pełnej wysokości (pobierz Uchwałę).
Ponadto informuje się, że uległ zmianie obowiązujący na terenie gminy Ustronie Morskie Regulamin utrzymania czystości i porządku w zakresie funkcjonowania obiektów handlowych, których właściciele są zobowiązani do uiszczania opłaty targowej (Uchwała Nr IX/50/2011 ; Uchwała Nr X/59/2011). Osoby mające zamiar dokonywać sprzedaży w obiektach o charakterze tymczasowym są zobowiązane do posiadania umowy z uprawionym podmiotem na odbiór odpadów komunalnych lub dowodu zakupu worków na produkowane odpady. Posiadając jeden z wymienionych dokumentów należy udać się do Urzędu Gminy, w celu otrzymania karty porządkowej (pobierz kartę porządkową) oraz tabliczki (wzór tabliczki) z kolejnym wolnym numerem z ewidencji obiektów handlowych prowadzonej w tutejszym Urzędzie Gminy. Karty porządkowe oraz tabliczki wydawane będą w sali konferencyjnej przy Urzędzie Gminy ul. Rolna 2 w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Informacje szczegółowe w sprawie opłaty targowej udziela pracownik Urzędu – Pan Marcin Binaś pok. nr 9 tel. 94 35 14 196.
Dokonywanie sprzedaży bez wcześniejszego uzyskania karty porządkowej oraz tabliczki z numerem skutkuje odpowiedzialnością z art. 54 kodeksu wykroczeń.
 

Czytaj także: