Menu
X
2012-06-18

Zapraszamy po tabliczki

Urząd Gminy Ustronie Morskie uprzejmie informuje, że są już dostępne tabliczki z napisem „usługi hotelarskie” dla obiektów prowadzących działalność turystyczną na terenie gminy Ustronie Morskie.
Aby otrzymać tabliczkę należy:
- posiadać wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jedn. z 2004 r. Dz.U. Nr 223, poz. 2268) prowadzonej przez Wójta Gminy Ustronie Morskie,

- pisemnie potwierdzić zgodę na warunki „Regulaminu wydawania i używania tabliczek „Usługi hotelarskie” określone z Zarządzeniu nr 8/2012 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego oznakowania obiektów świadczących usługi hotelarskie wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Wójta Gminy Ustronie Morskie.

- wpłacić kwotę w wysokości: 40,59 zł brutto na konto Urzędu Gminy o numerze: 16856200070040091420000030 z dopiskiem „tabliczki”.


Informacje szczegółowe dotyczące jednolitego oznakowania obiektów noclegowych uzyskać można w Referacie Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy pok. 23 tel. 94 35 14 189, e-mail: turystyka@ustronie-morskie.pl .
 

Czytaj także: