Menu
X
2017-10-11

Wyniki konsultacji społecznych

Na podstawie § 12 ust. 3 regulaminu konsultacji społecznych wprowadzonego Uchwałą Nr V/44/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31.03.2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ustronie Morskie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 12.05.2015 r. poz. 1824), wójt gminy podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji w sprawie projektu statutu Gminy Ustronie Morskie.

Wyniki konsultacji społecznych
 

Czytaj także: