Menu
X
2013-03-26

Nowe atrakcje dla najmłodszych

W dniu 26 marca w sali konferencyjnej urzędu wójt gminy – Jerzy Kołakowski podpisał umowę na budowę placów zabaw w miejscowościach Kukinia i Rusowo. Wykonawcą inwestycji, wybranym w trybie przetargu nieograniczonego, została firma JUL – DOM ze Szczecina, którą reprezentował w dniu podpisania umowy właściciel Pan Przemysław Mazurkiewicz. Całkowita wartość zadania to kwota: 363.969,28 zł z czego 85 % dofinansowane zostanie w ramach Programu Operacyjnego PO RYBY 2007 – 2013. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy mija dnia 14 czerwca 2013 r.

Czytaj także: