Menu
X
2012-06-20

Akcja „tabliczki”

Oznakowanie obiektów hotelarskich wprowadza się na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Ustronie Morskie nr 8/2012 z dnia 18.01.2012 r. z którym można się zapoznać na stronach internetowych Urzędu Gminy pod adresem: http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=76119 oraz tutaj.
Oznakowanie w formie tabliczek wprowadza się w celu promowania obiektów świadczących legalnie usługi noclegowe na terenie gminy Ustronie Morskie. Turysta, wybierając obiekt noclegowy z tabliczką, będzie miał gwarancję, że jest on prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i spełnia podstawowe warunki do świadczenia usług turystycznych. Każda tabliczka posiadać będzie herb gminy Ustronie Morskie, kolejny numer wpisu przedsiębiorcy oraz napis "usługi hotelarskie". Cena tabliczki wynosić będzie 40,59 zł brutto i jest ceną wynegocjowaną u producenta poprzez zapytanie ofertowe przeprowadzone przez Urzad Gminy. Informacje szczegółowe dotyczące jednolitego oznakowania obiektów noclegowych uzyskać można w Referacie Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy pok. 23 tel. 94 35 14 189, e-mail: turystyka@ustronie-morskie.pl . Jednocześnie informujemy, że trwają kontrole Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie przestrzegania przez przedsiębiorców ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 223 poz. 2268 z późn. zm.). Nazwy rodzajów jak i oznaczenia kategorii obiektów hotelarskich (jakimi są hotele, motele, pensjonaty, domy wycieczkowe, kempingi, schroniska i schroniska młodzieżowe) podlegają ochronie prawnej wynikającej z art. 43 ust. 1 ww. ustawy. Obiekty posługujące się takimi nazwami winne być zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez Marszałka Województwa. Natomiast ewidencję innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie (np. pokoje gościnne, zajazdy, ośrodki wczasowe, apartamenty, rezydencje, wille) oraz pól biwakowych wraz z ich zaszeregowaniem prowadzi Wójt Gminy Ustronie Morskie.
Prosimy Państwa o sprawdzenie, czy nie posługują się Państwo nazwami prawnie chronionymi:

- na swoich stronach internetowych oraz stronach portali turystycznych,

- w folderach, wydawnictwach turystycznych, ulotkach,

- na szyldach, reklamach i banerach.

Praktyki niewłaściwego oznaczenia obiektów hotelarskich, w których świadczone są usługi hotelarskie, używanie zdrobnień i obcego nazewnictwa (np. hotelik, motelik, pensjonacik, pension, resort), mogące wprowadzać klientów w błąd co do rodzaju obiektu, a także co do poziomu świadczonych usług prócz naruszenia ww. ustawy zawierają także przesłanki czynów zakazanych przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) i naruszają zapisy zawarte w art. 60 (1) ust. 4 Kodeksu wykroczeń.

 

Czytaj także: