X
2019-12-02

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY USTRONIE MORSKIE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY USTRONIE MORSKIE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Ustronie Morskie, dnia   29.11. 2019 roku

 

Położenie

 

Nr działki

Nr KW

Pow. (ha)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, opis nieruchomości  i podstawowe ustalenia  w mpzp

Cena złotych  brutto

wywoławcza

(*)    (**)

Planowany termin przetargu lub rokowań

1.

Sianożęty

(dojazd sąsiedztwo wsi Olszyna)

-mapka Nr 2

98/2

KO1L/00041881/3

0,1394

Dla nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Sianożęty i części obrębu Bagicz uchwalony uchwałą Nr XLIII/302 /2010 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dn. 22.10.2010 r., (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 133, poz. 2667 z dn. 23.12. 2010 r.) – część obszaru 30 UTM,.

Działka gruntu niezabudowanego położona w odległości ok. 900 m od morza, położona w obszarze oznaczonym symbolem 30UTM przeznaczonym pod zabudowę usług turystycznych z możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz w  części przy północnej granicy działki – na cele rolne

155.226,00

31.01.2020r.

2.

Wieniotowo

ul. Bukowa

-zdjęcie Nr 3

-zdjęcie Nr 4

-zdjęcie Nr 5

-mapka Nr 3

1/24

KO1L/00038614/7

0,1422

Dla nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Ustronie Morskie i części obrębów Wieniotowo i Gwizd – część A, uchwalony uchwałą Nr XLIV/ 306 / 2010 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dn. 05 listopada 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 135, poz. 2707 z dn. 30 grudnia 2010 r.). Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Teren bez uzbrojenia technicznego. Położona ok. 1300 m od morza. Dojazd od strony centrum Ustronia Morskiego ulicą Leśną. Planowany dojazd od drogi krajowej Nr 11 drogą publiczną w miejscowości Gwizd. Dojazd do dróg publicznych za pośrednictwem wydzielonych dróg wewnętrznych ogólnodostępnych  stanowiących własność gminy Ustronie Morskie oznaczonych numerami 1/18 lub 1/19 w obrębie Wieniotowo, które w części 2285/10000  stanowią  użytkowanie wieczyste spółki „Superfish”. Działka położona  w obszarze oznaczonym symbolem  78UTM -  zabudowa usług turystycznych z możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej w której m.in. określono zasady zagospodarowania : max. udział powierzchni zabudowy do 40% powierzchni działki, max. wysokość zabudowy do 4 kondygnacji nadziemnych, z ostatnią w poddaszu użytkowym.

105.411,00

17.01.2020r.

3.

Wieniotowo

ul. Wierzbowa

-zdjęcie Nr 3

-zdjęcie Nr 4

-zdjęcie Nr 5

-mapka Nr 3

 

1/39

 

KO1L/00038614/7

 

0,1514

jw.

112.176,00

17.01.2020 r.

4.

Wieniotowo

ul. Leśna/Bukowa

-zdjęcie Nr 3

-zdjęcie Nr 4

-zdjęcie Nr 5

-mapka Nr 3

1/50

 

KO1L/00038614/7

 

0,1544

Dla nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Ustronie Morskie i części obrębów Wieniotowo i Gwizd – część A, uchwalony uchwałą Nr XLIV/ 306 / 2010 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dn. 05 listopada 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 135, poz. 2707 z dn. 30 grudnia 2010 r.).Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona ok. 1300 m od morza. Dojazd od strony centrum m. Ustronie Morskie  ulicą Leśną. Teren bez uzbrojenia technicznego. Działka w mpzp położona  w obszarze oznaczonym symbolem  78UTM -  zabudowa usług turystycznych z możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej w której m.in. określono zasady zagospodarowania : max. udział powierzchni zabudowy do 40% powierzchni działki, max. wysokość zabudowy do 4 kondygnacji nadziemnych, z ostatnią w poddaszu użytkowym.

109.224,00

24.01.2020 r.

5.

Wieniotowo

Ul. Bukowa

-zdjęcie Nr 3

-zdjęcie Nr 4

-zdjęcie Nr 5

-mapka Nr 3

 

1/51

 

KO1L/00038614/7

 

0,1544

jw.

109.224,00

24.01.2020 r.

6.

Rusowo

-zdjęcie Nr 8

-mapka Nr 5

136/5

KO1L/00022304/6

0,1179

Dla nieruchomości obowiązuje miejscowy ogólny plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustronie Morskie (uchwała Nr XXX/174/97 Rady Gminy Ustronie Morskie z dn. 02.04.1997r. Nieruchomość niezabudowana. W mpzp położona w obszarze oznaczonym symbolem 8.1 przeznaczonym pod zabudowę mieszkalno – usługową. Wysokość budynku do 1,5 kondygnacji. Dach na ściance kolankowej o wysokości nie przekraczającej 1,5m

31.242,00

29.11.2019r.

7.

Rusowo

-zdjęcie Nr 8

-mapka Nr 5

136/6

KO1L/00022304/6

 

0,1434

Jw.

38.007,00

29.11.2019r.

8.

Wieniotowo

Ul. Leśna / ul. Grabowa

1/5

 

KO1L/00038614/7

 

0,4330

Dla nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Ustronie Morskie i części obrębów Wieniotowo i Gwizd – część A, uchwalony uchwałą Nr XLIV/ 306 / 2010 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dn. 05 listopada 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 135, poz. 2707 z dn. 30 grudnia 2010 r.).Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona ok. 1300 m od morza. Dojazd od strony centrum m. Ustronie Morskie  ulicą Leśną. Teren bez uzbrojenia technicznego. Działka w mpzp położona  w obszarze oznaczonym symbolem  78UTM -  zabudowa usług turystycznych z możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej w której m.in. określono zasady zagospodarowania : max. udział powierzchni zabudowy do 40% powierzchni działki, max. wysokość zabudowy do 4 kondygnacji nadziemnych, z ostatnią w poddaszu użytkowym.

W przygotowaniu

I kwartał 2020

9.

 

Wieniotowo

Ul. Grabowa

1/6

 

KO1L/00038614/7

 

0,3614

j.w.

W przygotowaniu

I kwartał 2020

10.

Wieniotowo

Ul. Grabowa

1/7

 

KO1L/00038614/7

 

0,3821

j.w.

W przygotowaniu

I kwartał 2020

11.

Ustronie Morskie ul. Bogusława XIV

-zdjęcie Nr 6

-zdjęcie Nr 7

-mapka Nr 6

1256

0,800

Dla nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Ustronie Morskie i części obrębów Wieniotowo i Gwizd – część A, uchwalony uchwałą Nr XLIV/ 306 / 2010 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dn. 05 listopada 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 135, poz. 2707 z dn. 30 grudnia 2010 r.).Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Ustronie Morskie przy ul. Bogusława XIV. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość stanowi część obszaru oznaczonego symbolem 52UTM przeznaczonego pod zabudowę usług turystycznych z możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

w  przygotowaniu

I półrocze 2020r.

12.

Ustronie Morskie ul. Bogusława XIV

-zdjęcie Nr 6

-zdjęcie Nr 7

-mapka Nr 6

1257

0,0801

Jw.

w  przygotowaniu

I półrocze 2020r.

13.

Ustronie Morskie ul. Bogusława XIV

-zdjęcie Nr 6

-zdjęcie Nr 7

-mapka Nr 6

1258

0,0805

Jw.

w  przygotowaniu

I półrocze 2020r.

14.

Ustronie Morskie ul. Bogusława XIV

-zdjęcie Nr 6

-zdjęcie Nr 7

-mapka Nr 6

 

1259

0,0804

Jw.

w  przygotowaniu

I półrocze 2020r.

15.

Ustronie Morskie ul. Bogusława XIV

-zdjęcie Nr 6

-zdjęcie Nr 7

-mapka Nr 6

1260

0,0803

Jw.

w  przygotowaniu

I półrocze 2020r.

16.

Ustronie Morskie ul. Bogusława XIV

-zdjęcie Nr 6

-zdjęcie Nr 7

-mapka Nr 6

1261

0,0806

Jw.

w  przygotowaniu

I półrocze 2020r.

17.

Ustronie Morskie ul. Bogusława XIV

-zdjęcie Nr 6

-zdjęcie Nr 7

-mapka Nr 6

1262

0,0806

Jw.

w  przygotowaniu

I półrocze 2020r.

18.

Ustronie Morskie ul. Bogusława XIV

-zdjęcie Nr 6

-zdjęcie Nr 7

-mapka Nr 6

1263

0,0804

Jw.

w  przygotowaniu

I półrocze 2020r.

19.

Ustronie Morskie ul. Bogusława XIV

-zdjęcie Nr 6

-zdjęcie Nr 7

-mapka Nr 6

1264

0,0804

Jw.

w  przygotowaniu

I półrocze 2020r.

20.

Ustronie Morskie ul. Bogusława XIV

-zdjęcie Nr 6

-zdjęcie Nr 7

-mapka Nr 6

1265

0,0806

Jw.

w  przygotowaniu

I półrocze 2020r.

21.

Ustronie Morskie ul. Bogusława XIV

-zdjęcie Nr 6

-zdjęcie Nr 7

-mapka Nr 6

1266

0,0803

Jw.

w  przygotowaniu

I półrocze 2020r.

22.

Ustronie Morskie ul. Bogusława XIV

-zdjęcie Nr 6

-zdjęcie Nr 7

-mapka Nr 6

1267

0,0806

Jw.

w  przygotowaniu

I półrocze 2020r.

23.

Ustronie Morskie ul. Bogusława XIV

-zdjęcie Nr 6

-zdjęcie Nr 7

-mapka Nr 6

1268

0,1123

Jw.

w  przygotowaniu

I półrocze 2020r.

24.

Ustronie Morskie ul. Bogusława XIV

-zdjęcie Nr 6

-zdjęcie Nr 7

-mapka Nr 6

1269

0,0932

Jw.

w  przygotowaniu

I półrocze 2020r.

25.

Ustronie Morskie ul. Bogusława XIV

-zdjęcie Nr 6

-zdjęcie Nr 7

-mapka Nr 6

1270

0,0901

Jw.

w  przygotowaniu

I półrocze 2020r.

26.

Ustronie Morskie ul. Bogusława XIV

-zdjęcie Nr 6

-zdjęcie Nr 7

-mapka Nr 6

1271

0,0910

Jw.

w  przygotowaniu

I półrocze 2020r.

27.

Ustronie Morskie ul. Bogusława XIV

-zdjęcie Nr 6

-zdjęcie Nr 7

-mapka Nr 6

1272

0,1148

Jw.

w  przygotowaniu

I półrocze 2020r.

28.

Ustronie Morskie ul. Bogusława XIV

-zdjęcie Nr 6

-zdjęcie Nr 7

-mapka Nr 6

1273

0,0877

Jw.

w  przygotowaniu

I półrocze 2020r.

29.

Ustronie Morskie ul. Bogusława XIV

-zdjęcie Nr 6

-zdjęcie Nr 7

-mapka Nr 6

1274

0,0833

Jw.

w  przygotowaniu

I półrocze 2020r.

30.

Ustronie Morskie ul. Bogusława XIV

-zdjęcie Nr 6

-zdjęcie Nr 7

-mapka Nr 6

1275

0,1040

Jw.

w  przygotowaniu

I półrocze 2020r.

*- cena zawiera podatek vat

**-podana cena sprzedaży może ulec zmianie stosownie do zapisów  ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

 

Kontakt : Urząd Gminy w Ustroniu Morskim, Referat Gospodarki Nieruchomościami  (pokój Nr 5 lub 6)  tel : 94-35-14-188 (Wiesława Świecka)  lub 94-35-14-187 (Ewa Ostrowska)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiesława Świecka

Referat  Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa

Urząd Gminy w Ustroniu Morskim ul. Rolna 2, pok. Nr 5

Tel.  94 35 14 188 , e-mail: w.swiecka@ustronie-morskie.pl

Czytaj także: