X

Kup obligacje zbuduj atrakcje

OBLIGACJE GMINY USTRONIE MORSKIE NA RYNKU GPW - CATALYST


Zobacz film z debiutu gminy Ustronie Morskie


W dniu 24 maja 2010 r. miał miejsce debiut obligacji komunalnych na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych.

Pojawienie się tych obligacji na rynku Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst umożliwia ich nabycie również przez mieszkańców gminy, do czego serdecznie zapraszamy!

Akcja sprzedaży ruszyła 24 maja 2010 r. we wszystkich Biurach Maklerskich na terenie całego kraju. Liczba obligacji jest ograniczona.

Łączna kwota emisji to 7 mln zł.

Wartość 1 obligacji wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) .

Celem emisji jest pozyskanie środków finansowych na inwestycje gminy, szczególnie budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego.

Głównym powodem wyboru tego źródła finansowania był jego nowoczesny charakter:

 1. korzystny sposób pozyskania kapitału na inwestycje,
 2. krótki okres dokonywania płatności odsetkowych co powoduje mniejsze odsetki,
 3.  zwolnienie z konieczności stosowania Prawa zamówień publicznych, co powoduje, że wybrany bank zasadniczo świadczy tylko usługę organizacji emisji i znalezienia inwestorów, a nie finansuje j.s.t. Taka organizacja emisji obligacji znajduje się w ofercie każdego dużego banku (prym wiodą największe banki i których obecność na rynku usług dla samorządów jest najdłuższa), w naszym wypadku bardzo sprawną obsługę przeprowadził bank PKO BP Warszawa,
 4.  relatywnie tanie pozyskane środki finansowe i brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia,
 5. harmonogram emisji i wykupu papierów wartościowych ustalony przez j.s.t. z uwzględnieniem oczekiwań inwestorów (przy kredycie funkcjonują ustalone wzorce spłaty zadłużenia),
 6. obligacje zwiększają wiarygodność samorządu w oczach inwestorów,
 7. wszystkie w/w korzyści są o wiele większe, jeżeli obligacje są wprowadzone na rynek publiczny:

  - upublicznienie informacji o emitencie

  -realizacja obowiązków informacyjnych rozpowszechniania wiedzy o kondycji finansowej gminy o jej osiągnięciach ale także o zamierzeniach inwestycyjnych.

W przypadku Gminy Ustronie Morskie, gminy turystycznej budującej kompleks sportowo-rekreacyjny, mamy przekonanie, że emisja obligacji na rynku publicznym może przyczynić się do pozyskiwania liczniejszych turystów i inwestorów a gmina będzie postrzegana jako nowoczesna. Zwiększona wiarygodność i promocja, dostęp do inwestorów zapewne spowodują w przyszłości możliwość pozyskania środków łatwiej, szybciej i na korzystniejszych warunkach.

Koszty wprowadzenia obligacji na rynek Catalyst to opłaty na rzecz Giełdy Papierów Wartościowych oraz Krajowego Rejestru Depozytu Papierów Wartościowych. Są one w przypadku naszej gminy niższe niż prowizja pobierana przez inne banki z tytułu pełnienia funkcji organizatora i agenta emisji przy typowych emisjach obligacji.